Χωρίς «στήριγμα» η ασφάλιση αγροτικών δραστηριοτήτων

image
Πέμπτη, Δεκεμβρίου 11 th, 2014 · no Comments · Στην κατηγορία

Aσφαλιστικό κενό έχει αφήσει στην κάλυψη των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και τις ιχθυοκαλλιέργειες η πρόβλεψη στον νόμο 3877 για την προαιρετική επιδοτούμενη ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας, που παρέμεινε στα χαρτιά από το 2010.

Η δυνατότητα να δοθεί οικονομικό κίνητρο σε επαγγελματίες που θέλουν να διασφαλίσουν την παραγωγή τουςαπό διάφορους κινδύνους –όπως τα καιρικά φαινόμενα ή οι μεταδιδόμενες ασθένειες– θα οδηγούσε σε άνοδο των ασφαλιστικών εργασιών για όλους τους εμπλεκομένους και σε πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα για τους παραγωγούς.

Επιπλέον, θα διεύρυνε πέρα από την παραγωγή και τους παρόχους, καθώς εκτός της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, περισσότερες εταιρείες θα έμπαιναν στον κλάδο, μεταφέροντας την τεχνογνωσία που έχουν από τις αγροτικές ασφαλίσεις στο εξωτερικό. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, καθώς όπως μας εξηγεί η κ. Καλομοίρα Σούλιου, διευθύντρια Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛΓΑ, «για να ενεργοποιηθεί η προαιρετική ασφάλιση θα πρέπει, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, να συσταθεί και να λειτουργήσει η Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθ’ ύλην αρμόδια για την κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων γεωργικών ασφαλίσεων. Μέχρι σήμερα, καμία διάταξη του συγκεκριμένου κεφαλαίου δεν έχει ενεργοποιηθεί». Από την πλευρά του ο ΕΛΓΑ, όπως μας αναφέρει εκείνη, «είναι έτοιμος, εφόσον του ζητηθεί ή του ανατεθεί, να βοηθήσει στην ενεργοποίηση και υλοποίηση προγραμμάτων προαιρετικής ασφάλισης, γιατί θεωρούμε πως οι αγρότες μας έχουν ανάγκη επιπλέον ασφαλιστικών καλύψεων, προκειμένου να διασφαλίσουν το εισόδημά τους».

Για τις συνθήκες που μπορεί να διαμορφώσει στην αγορά η πρόβλεψη του νόμου μιλά ο κ. Μιχάλης Μαστροπέρρος, διευθυντής Αγροτικών Ασφαλίσεων στην ΑΤΕ Ασφαλιστική: «Δυστυχώς, η απόφαση αυτή δεν βγήκε ποτέ. Αν προχωρούσε, θα δημιουργούσε συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά, όπου εκτός της ΑΤΕ Ασφαλιστικής ασφαλώς θα συμμετείχαν και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Ο ανταγωνισμός θα πίεζε και τον ΕΛΓΑ να προσφέρει τις υπηρεσίες του με μικρότερο κόστος και με μεγαλύτερες καλύψεις. Εάν υπήρχε επιδοτούμενο ασφάλιστρο και κρατική αντασφαλιστική κάλυψη, όπως προβλέπεται στον Ν.3877, θα σχεδιάζονταν ασφαλιστικά προγράμματα και για την ασφάλιση ζημιών και κάτω από το όριο του 20% και θα καλυπτόταν σημαντικό μέρος των απαλλαγών (εκπτώσεων από τη ζημιά) που ισχύουν σήμερα στο πρόγραμμα του ΕΛΓΑ».

Ποιες είναι οι υποχρεωτικές καλύψεις στον ΕΛΓΑ
Σύμφωνα με την κ. Σούλιου, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλισμένοι θεωρούνται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα –καθώς και ενώσεις προσώπων– τα οποία ασκούν αγροτική δραστηριότητα στη χώρα, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους.
Η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ καλύπτει ζημιές:
α) στη φυτική παραγωγή από φυσικούς κινδύνους (χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνα και ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι και θάλασσα) και άγρια ζώα (αρκούδα, αγριογούρουνα, στις περιοχές που προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR, και άγρια κουνέλια της νήσου Λήμνου).
β) στο ζωικό κεφάλαιο από φυσικούς κινδύνους (χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνα, κεραυνό, άγρια ζώα, σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία) και ασθένειες (παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών, ειλεό των βοοειδών, ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών, άνθρακα, πνευματάνθρακα, ιογενή διάρροια-νόσο των βλεννογόνων, κακοήθη καταρροϊκό πυρετό των βοοειδών (γαγγραινώδη κόρυζα των βοοειδών), γαγγραινώδη μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, λοιμώδη αγαλαξία των αιγών και των προβάτων, παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων, προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων, λιστερίαση των αιγών και των προβάτων, λοιμώδη πλευροπνευμονία των αιγών, νόσο οιδήματος των αιγών, γαγγραινώδη μαστίτιδα των βοοειδών, κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών, νοζεμίαση των μελισσοσμηνών, σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών.

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης οι εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια καθώς και όσες καλλιέργειες αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Επίσης, εξαιρούνται οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις. Όμως και αυτές οι εκμεταλλεύσεις μπορούν να ενταχθούν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ μετά από αίτησή τους.

Καλύψεις της ιδιωτικής ασφάλισης
Με εξειδικευμένα προγράμματα ο ιδιωτικός τομέας καλύπτει κατά κύριο λόγο τις υδατοκαλλιέργειες, τα θερμοκήπια, την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφική-πτηνοτροφική παραγωγή. Ειδικότερα, υπάρχουν:
1. Προγράμματα ασφάλισης μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που αφορούν ιχθυογεννητικούς σταθμούς και μονάδες πάχυνσης και ασφαλίζονται σήμερα κυρίως έναντι κινδύνων ασθενειών. Στις καλύψεις των συμβολαίων περιλαμβάνονται επίσης και ζημιές από ακραία φαινόμενα και κακόβουλες ενέργειες. Οι καλύψεις αφορούν τον ιχθυοπληθυσμό, τις εγκαταστάσεις στη στεριά και τις πλωτές μονάδες.
2. Προγράμματα ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου για οργανωμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.
3. Προγράμματα ασφάλισης γεωργικών προϊόντων, που καλλιεργούνται σε ακάλυπτες εκτάσεις. Ο συνηθέστερος κίνδυνος στην περίπτωση αυτή είναι το χαλάζι.
4. Προγράμματα ασφάλισης θερμοκηπίων έναντι κινδύνων φυσικών καταστροφών αλλά και έναντι φωτιάς, κεραυνού και γενικώς απρόβλεπτων καταστάσεων. Ασφαλίζονται οι καλλιέργειες, η κατασκευή του θερμοκηπίου και ο μηχανικός, μηχανολογικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την άρδευση, τη θέρμανση και τον εξαερισμό τού θερμοκηπίου. Συνηθέστερη ζημιά είναι η φωτιά από βραχυκυκλώματα.

 Πηγή:www.insuranceworld.gr

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty